top of page
Kyslíkové městy

O nás

Naše společnost byla založena v roce 2008 a její hlavní činností měla být podpora vzniku Veřejného logistického centra a Terminálu kombinované dopravy v Přerově s využitím evropských a národních dotací. V roce 2012 jsme převzali po zrušení příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova správu a údržbu bytových domů převážně pak Společenství vlastníků jednotek. Správa bytových domů se od tohoto okamžiku stala hlavní činností společnosti.

Přerovská rozvojová zajišťuje pro jednotlivá Společenství vlastníků jednotek velmi široké spektrum služeb. Správa domů se dělí do tří oblastí, a to provozně technické, ekonomické a administrativní. V technické oblasti zajišťujeme pro klienty drobnou údržbu a opravy konstrukcí a zařízení domů. Také zajišťujeme pro jednotlivá Společenství jako investory rozsáhlejší opravy, úpravy a modernizace domů, například zateplení, výměny střešních krytin, výměny výtahů, realizaci nástaveb, opravy a výměny rozvodů elektřiny, vody a plynu, výměny oken a dveří. V případě možnosti pomáháme klientům se získáním dotací na uvedené stavební úpravy. Dále zajišťujeme pravidelné povinné revize a kontroly domovních zařízení včetně výměny měřidel. V oblastech ekonomické a administrativní zajišťujeme pro SVJ vedení účetnictví a provádíme každoroční vyúčtování služeb spojených s bydlením. Rovněž evidujeme změny vlastníků bytů. Dále zajišťujme stanovení měsíčních plateb za byty a jejich výběr prostřednictvím služby SIPO. Společenstvím jsme nápomocni při přípravě jednání schůzí shromáždění vlastníků, kterých se naši technici účastní.

Přerovská rozvojová spravuje větší množství domů v Přerově a jeho okolí, ve kterých je založeno Společenství vlastníků jednotek, několik domů ve spoluvlastnictví, které nemají status SVJ a pár nájemních domů.

Společnost Přerovská rozvojová je 100% vlastněná Statutárním městem Přerov a má mezi čtyřmi obchodními korporacemi zřízenými a vlastněnými městem Přerov zcela zvláštní postavení. Na rozdíl od ostatních nespravuje majetek města, nedostává veřejné zakázky a nemůže být žádným způsobem dotována. Přesto úspěšně funguje v konkurenčním prostředí v dané oblasti činnosti.

bottom of page